En informatörs roll i en offentlig verksamhet

Vid vår första föreläsning på kursen Medier och Samhälle fick vi möta Sara Svensson, som arbetar som informatör på Kalmar Kommun. Genom föreläsningen gavs en inblick i hennes yrkesroll i en offentlig organisation, men även vad som skiljer en informatörs roll i en offentlig kontra en privat organisation. Jag vill även här nämna att jag själv inte deltog på denna föreläsning, utan har tagit del av anteckningar och kommentarer kring föreläsningen av studiekamrater.


Många tror att informatörens yrke är någonting som alla kan klara av, vilket absolut inte är fallet och det kan ofta förefalla oklart vad en informatör egentligen gör i sin yrkesroll. Det framkommer att kommunikation har kommit att bli allt viktigare i organisationer, vilket vi även har diskuterat i tidigare kurser. Organisationer har äntligen börjat få upp ögonen för att kommunikation har en betydligt viktigare roll än de tidigare trott.  En informatörs roll syftar till att fungera som en länk mellan organisationen och olika målgrupper och ska sprida information. Samtidigt ska informatören bevaka omvärlden för att göra det möjligt för en organisation att reagera på förändringar som kan ske omkring dem. Det är viktigt att på rätt sätt använda sig av den information som man har. I våra organisationsstudier har det framkommit att en organisation till viss del är beroende av sin omvärld och måste interagera med den för att fungera på bästa sätt. Genom att kommunicera med sin omgivning har en organisation större möjligheter att utvecklas än om den helt skulle stänga ute omvärlden.


Enligt Sara Svensson skiljer sig en informatörs roll i en offentlig organisation gentemot informatörens roll i det privata näringslivet och pekar på både skillnaderna och de positiva aspekterna kring detta. Hon menar att en informatör i den offentliga sektorn präglas mer av öppenhet, vilket innebär att alla har möjligheten att ta del av den information som finns. Till en följd av detta framkommer det också att alla har rätt att tala med journalister och media, informatören har en meddelandefrihet. I det privata näringslivet är detta betydligt mer låst och det är inte vem som helst som har rättigheter och befogenhet att uttala sig i media. Utifrån de skillnader som Svensson berättar om och som hon ser som positiva aspekter i sitt arbete framkommer det att öppenhet är viktigt inom en offentlig organisation. Det behöver inte vara någon som ska vara rädd för att få en smäll på fingrarna och gemene mans åsikter spelar faktiskt roll, trots att det föreligger en hierarkisk struktur inom kommunen. Det råder trots detta en demokratisk struktur.


Informatören arbetar för allmänhetens bästa, vilket inte är speciellt förvånande. Hon arbetar inom en kommun och som jag ser det är en kommuns roll att arbeta just för att allmänheten ska ha det så bra som möjligt. En kommun ska arbeta för att andra (allmänheten) ska få det bättre. Som jag ser det är en informatörs funktion inom en kommun att på bästa sätt kommunicera med omgivningen, eller det kan faktiskt vara nyckeln till att det överhuvudtaget fungerar i en organisation. Därför kan det vara svårt att förstå att så många organisationer helt har bortsett och inte insett väsentligheten i att kommunicera, både internt och externt.  I synnerhet som kommun, där informatörens roll syftar till att öka förståelsen för kommunala yrken hos invånarna och faktiskt få dem att inse att det ligger demokratiska processer bakom arbetet. Därför spelar kommunikation en viktig och väsentlig roll för kommunen.  Hadenius och Weibull (2003)menar i sin bok Massmedier – En bok om press, radio & TV att massmedierna har kommit att få en allt viktigare roll i samhället eftersom de kan komma att ha en avgörande betydelse för opinionsbildningen och att massmedierna spelar en stor roll i det demokratiska samhälle vi lever i. Med tanke på att vi människor dagligen tar del av en stor mängd massmediala meddelanden har kommunikation bidragit till att hjälpa samhället att orientera sig i omvärlden. (Hadenius, S. & Weibull, L. 2003)Detta ser jag som en viktig aspekt att ta hänsyn till i sitt yrke som informatör, i synnerhet att inse inom kommunen att massmedia till kan bidra till att nå och skapa förståelse hos kommunens invånare.


Det är väldigt intressant att få en inblick i en informatörs yrkesroll och dessutom att få ta del av både positiva och negativa aspekter. Det är lätt att tro att öppenhet och en platt struktur kan komma att lösa många problem inom en organisation, att få höra Svensson berätta att detta även kan ställa till problem inom organisationen tror jag var viktigt för oss som studenter var viktigt att få höra. Ofta kan det vara så att man tror att platthet och öppenhet kan lösa de flesta problem, men ibland kan det faktiskt krävas en chefs järnhand för att lösa problem och konflikter. Faktum kvarstår: utan kommunikation, ingen organisation!


Maria Boo
Mem 07


Litteratur: Hadenius, Stig & Weibull, Lennart (2003) Massmedier En bok om press, radio& TV,  8:e upplagan, Albert Bonniers Förlag


Kommentarer
Postat av: Elizabet Westerlund

Som informatör kan jag hålla med om vissa av dina synpunkter. Jag tycker att alla företag borde omfattas av offentlighetsprincipen - tänk vilken fantastisk grej det vore. Även om du jobbar som informatör har du visserligen ett obligatorium mot att jobba för medborgarna - men du har alltid din kommun i bakhuvudet som kan säga till om det är någonting de inte gillar. Dina chefer har rätt att komma med åsikter och säga att de inte tycker att du ska skriva om vissa saker. Oftast gör de inte det men de har den möjligheten. Du är aldrig fri din arbetsgivare utan tänker automatiskt att du vill kommunicera positiva saker. Du är alltid partisk. Däremot om du kollar på journalisterna - de har etiska riktlinjer att gå efter och större skyldigheter än informatörerna.

2011-11-09 @ 13:23:39
URL: http://www.elizabet.se/blogg/
Postat av: Smsa Låna

Nice sida! Hur länge har du haft din sida?

2012-01-12 @ 22:34:51
URL: http://smsalåna.nu

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0