Tjejer, ni ska ha rött läppstift och killar gillar…

Kombinationen genus och medier, en inte så ovanlig diskussion som med jämna mellanrum tar upp stor plats i samhällsdebatten. Britt-Marie Ringfjord, lärare på IKD och genusforskare, föreläste för oss kring genus och könsroller och gav oss även en tillbakablick på feminismen och kvinnorörelser. Den aspekt som jag finner mest intressant i debatten kring könen är på det sätt som män och kvinnor framställs i våra medier, någonting som kan diskuteras i det oändliga och som även kommer behandlas i detta inlägg.


Ringfjord inledde sin föreläsning med att berätta att det i varje kultur finns ett antal föreställningar om könen, om vilka egenskaper män och kvinnor bör ha för att tolkas som man eller kvinna. Det handlar alltså om att män och kvinnor har olika könskoder som definierar könet och dess egenskaper. Hon menar dessutom att genus är det socialt konstruerade könet och det är könsrollen som visar vilka rättigheter och skyldigheter som vi förknippar med det biologiska könet. Genom att använda definitionen genus kan vi komma bort från den tankekonstruktion som grundar sig på det biologiska könet. Genom att använda begreppet genus visas det hur kön uppstår genom sociokulturella processer och hur dessa konstrueras i relationer mellan kvinnor och män.  Det är huvudsakligen de socialt konstruerade skillnaderna mellan män och kvinnor som är intressanta för samhälls- och medievetenskaplig forskning.


Under föreläsningens slutskede berättade Ringfjord om Anja Hirdman som skrivit boken Tilltalande bilder, vilken jag sedan tidigare kände till. I boken har Hirdman analyserat synen på publiken i Fib Aktuellt och Veckorevyn, en undersökning som pågått under många år. En fråga som ställdes kring detta var att det kan anses konstigt att jämföra dessa två tidningarna med varandra, men jag anser inte det vara en jämförelse mellan de två tidningarna. Jag tror att det snarare handlar om att se hur kvinnor framställs i de här kvinnorna och vad dessa egentligen säger till de kvinnor och män som läser de här tidningarna. Men det är också uppenbart att det inte skiljer särskilt mycket mellan de här två tidningarna, exempelvis vad det gäller tidningarnas framsidor. Veckorevyns hade enkelt kunnat tas för Fib Aktuellt och tvärtom, bara genom omslagsbilderna.


Kvinnor figurerar och representeras på ett visst sätt inom medierna, och det är inte svårt att se att kvinnobilden ofta är missvisande eller helt felaktig. Det finns forskning som visar att på det sätt som kvinnor representeras i media i alls överensstämmer med den verklighet som vi lever i. Media ger en missvisande bild av kvinnornas identitet. Då media har en viktig funktion att representera grupper i samhället och visa den stora publiken hur en specifik grupp är, är det viktigt att de visar realistiska representationer. Medierna måste försöka komma så nära verkligheten som möjligt när de representerar kvinnor och andra grupper i samhället. (Curran, J. & Gurevich, M. 2005)Veckorevyn och Fib Aktuellt är bara en liten del av den representation som sker av kvinnor. Det är bara att läsa en vanlig dagstidning och se hur kvinnorna representeras. På så sätt bidrar medierna till att kvinnors roll ses på ett visst sätt och upprätthåller dessutom bilden av dem.


Som jag ser det så är det inte mycket som har förändrats när det gäller tidningar för kvinnor, såsom Veckorevyn. Fortfarande berättar de för oss hur kvinnorna ska se ut, de bästa tipsen för att bli framgångsrik och hur man som kvinna tillfredsställer en man. Jag har för längesedan slutat läsa sådana tidningar då det mer upprör än berör. Det här anser jag hör tydligt ihop med Ringfjords åsikter, där hon menar att genus är någonting som är socialt konstruerat. Genom media konstrueras män och kvinnor och påverkar och bidrar till den bild vi själv har av kvinnor och män. Media har en stor bidragande roll till hur män och kvinnor framstår och det är enkelt för oss att ta åt oss det som figurerar i medierna. Det är väldigt viktigt att vara medveten om det som medierna visar oss när det kommer till könen, vilket jag tror att många tyvärr bortser från. Det är lättare att blunda för problem som finns än att faktiskt försöka förändra.  Jag tror att det är väldigt svårt att komma bort från det socialt konstruerade könet och svårt att förändra bilden av manligt och kvinnligt, vi befinner oss i de vanemönster som finns och ifrågasätter inte varför saker är på ett visst sätt. Jag hoppas att det någon gång i framtiden kommer att ske en förändring och att bilderna av män och kvinnor blir annorlunda. Tills det sker, fortsätter jag att hålla mig borta från Veckorevyn.

Maria Boo
Mem 07

Litteratur:

Curran, James & Gurevich, Michael, Mass Media and Society (2005) Hodder Education, London


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0