En kamp för överlevnad

I dagens samhälle har den digitala tekniken kommit att ta allt större plats i medievärlden vilket har kommit att innebära stora svårigheter för vissa medier, i synnerhet vad det gäller tidningsbranschen. Dagspressen har länge regerat på mediemarknaden men med Internets utveckling och framfart har dagspressen kommit att få kämpa för sin fortsatta existens. Tidningsläsarna sviker och tidningarna måste ständigt anpassa sig till de nya medieförhållanden som råder. Gunilla Sax som är tidningschef på Barometern och Oskarshamntidningen diskuterar de nya förhållanden som dagspressen nu måste anpassa sig efter och hur framtiden kan komma att se ut för tidningsbranschen.

Gunilla Sax berättar att dagstidningsbranschen har kommit att utmanas av många nya medier, såsom Internet, men även att människor har fått nya läsvanor och att de inte längre är villiga att betala för att ta del av nyheter. Nyheter ses istället som något som alla har rätt till att komma åt gratis, vilket man gör via exempelvis Internet. Hon visar oss ett antal undersökningar som visar hur förändringen ser ut vad det gäller den genomsnittliga mediekonsumtionen som visar att dagstidningen fortfarande ligger högt. Trots detta anser Gunilla att vi kan vänta oss att Internet kan fortsätta stiga och så småningom även gå om dagstidningen i människors mediekonsumtion. Att dagstidningens roll har förändrats över åren och att den regelbundna läsningen av dagstidningar har sjunkit framförallt hos den yngre målgruppen ser jag som föga förvånande. Möjligheten att ta del av nyheter via andra medier, då framförallt Internet men även mobilt, ser jag som föga förvånande. Inte heller förvånas jag över att människor har blivit mer ovilliga att betala för en tidningsprenumeration då Internet ger oändliga möjligheter att ta del av nyheter på ett billigare sätt.


I På väg mot medievärlden 2020 (2008) fastställer Håkan Hvitfelt och Gunnar Nygren att medievärlden förändras snabbt och det har blivit ett faktum att de olika medieformerna alltmer kommit att närma sig varandra. Gränserna dem emellan blir otydliga och är på väg att försvinna. De menar dessutom att när nya digitala medier gör det möjligt för nyheter att finnas tillgängliga på TV och Internet dygnet runt så har dagstidningens funktion och innehåll förändrats. Dessutom arbetar dagstidningar efter nya ekonomiska förutsättningar då även annonsörer tar vara på de nya medieformernas möjligheter. (Hvitfelt, H. & Nygren, G. 2008)


Många förutspår papperstidningens död och visst, den har kommit att förlora en del i värde och funktion nu när det finns så stora möjligheter med Internet. Trots att dagstidningen är väletablerad så menar Hvitfelt och Nygren (2008) att den papperslösa tiden egentligen redan är här och de menar att om det finns andra billigare alternativ så kommer papperstidningen att tyna bort. Just det nya digitala samhället ställer till det för tidningsbranschen idag och den stora frågan är hur de egentligen ska kunna överleva? Gunilla menar att det är viktigt för tidningar att ta vara på de möjligheter som finns och anpassa sig till de förändringar som sker, även de måste ta tillvara på de möjligheter som nya medier för med sig. Tidningar är till stor del beroende av de intäkter som kommer från prenumeranter och annonsintäkter. Minskar dessa poster så befinner de sig genast i en svår sits. Därför måste de ta tillvara på Internets roll, men här ställer Gunilla sig frågan hur de ska tjäna pengar på nätet? Kan man ta betalt för tjänster på Internet, i likhet med Aftonbladet som snabbt kom fram med sin plus-tjänst där man betalar för att komma åt vissa artiklar? Jag ser detta som ett framgångsrikt koncept att använda sig av som tidning, på så sätt kan man som tidning fortfarande tjäna pengar fast på Internet.


För mig finns det en viss charm med en morgontidning och man kan fråga sig hur det skulle se ut om papperstidningen verkligen försvann och det är en liknande diskussion som pågår med public service. Jag tror att det kan handla väldigt mycket om en kvalitetsfråga i båda fallen och jag tror även att om papperstidningen helt skulle försvinna så kan det möjligtvis bli så att mycket information och nyheter faller bort. Man läser inte en dagstidning eller en tidning på samma sätt. Som dagstidning har man större möjligheter att fördjupa sig och hålla en högre nivå rent kvalitetsmässigt. Men om läsarna sviker, hur ska man då gå tillväga? Gunilla Sax menar att utöver medieförändringen så måste tidningen hitta andra sätt att behålla sina läsare och för att klara av den konkurrens som finns med Internet. Tidningen måste ge läsaren någonting extra som de inte får genom Internet, vilket många tidningar använder sig av idag. En DVD-film, en bok och liknande kan locka läsaren till att köpa tidningen istället för att läsa den på Internet.


Jag kan tycka att det skulle vara väldigt tråkigt om dagstidningen helt skulle försvinna, jag ser gärna att den finns kvar. Det är något speciellt med att sitta vid frukostbordet hela familjen, med näsorna nertryckta i vars en del av morgontidningen. Men det gäller, som Gunilla Sax berättade under sin föreläsning, för tidningsbranschen att arbeta aktivt med framtidsstrategier och finna nya vägar för att överleva konkurrensen från Internet.  


Maria Boo
Mem 07

Litteratur:

Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (2008) På väg mot medievärlden 2020 - Journalistik, teknik och marknad, Studentlitteratur Lund


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0