Informationsberoende? Vem? Jag?

Det har sedan tidigare diskuterats i den här bloggen kring förändringar i samhället då vi befinner oss i en ständigt föränderlig värld, där den teknologiska utvecklingen har gått med en rasande fart. Vi har nya sätt att ta del av information samtidigt som vi har nya kommunikationsmöjligheter. Under Fredrik Hertzmans föreläsning fördes diskussioner kring det digitala samhället med utgångspunkt i informationsteknologin och hur den eventuellt kan påverka oss och de förutsättningar vi har.


Det digitala samhället har genomgått stora förändringar och ger oss idag stora möjligheter att ta del av information och kommunicera vidare information, i synnerhet genom Internet. Internet har stora möjligheter och mycket potential . Detta innebär inte att nya sätt att kommunicera gör att tidigare sätt försvinner, nya medierna ersätter inte gamla utan Hertzman menar att de nya sätten istället kompletterar gamla sätt att kommunicera.  


Under föreläsningens gång ställde Hertzman frågorna om hur våra förutsättningar för kommunikation ser ut och hur det påverkar oss och våra möjligheter i samhället. För oss mediestudenter är det kanske enklare att diskutera sådana här frågor och det fick mig verkligen att fundera över sätten som vi faktiskt kommunicerar i dagsläget. Vi är nästan totalt beroende av Internet och jag tror inte att det är många i vår klass som hade klarat många dagar utan det. Jag vet att jag inte hade gjort det i alla fall. Den nya teknologin med Internet, Iphones och diverse program och forum såsom Twitter och Facebook tar numera en stor del av ens egen vardag. Vi kommunicerar betydligt mer genom Internet och andra sätt, vi kommunicerar inte längre på ett personligt plan, vilket givetvis för med sig både fördelar och nackdelar. En nackdel som jag ser är att det har kommit att bli alltmer opersonligt, istället för att ringa till en vän kommunicerar man nu istället genom Internet eller SMS. Fördelar som det nya digitala samhället bär med sig är att det har kommit att bli betydligt enklare, man behöver inte längre slå upp telefonnummer i en telefonkatalog utan kan genom några enkla klick få fram det nummer man behöver. Dessutom ger det en viss säkerhet, exempelvis när det gäller mail, det går snabbt och man kan enklare veta om det har kommit fram till mottagaren och behöver inte vara rädd för att posten ska slarva bort brevet.


Den nya informationsteknologin har kommit att bli ett självklart inslag i våra dagliga rutiner. Som jag ser det är den nya teknologin ett väldigt viktigt verktyg för oss och de möjligheter som den faktiskt ger oss att kommunicera. Internet har hyllats som en av de stora källorna till spridning av information och man kan med hjälp av Internets omfattning bygga nätverk och sociala grupper. På så sätt kan man nå ut med sitt budskap till en global publik (Hvitflet, H. & Nygren, G. 2005). Att bygga nätverk och bibehålla dessa nätverk tror jag kommer att bli oerhört viktigt för oss när vi slutligen ska ut i arbetslivet. Med ett stort nätverk kan man komma långt. Under mitt sista år som student har jag även valt att delta i KARMA som företagsansvarig och jag såg snabbt de möjligheter som kan komma ur att jag involverar mig i detta projekt. Det är jag som har den huvudsakliga kontakten med de företag som deltar på mässan och på så sätt kan jag utvidga mitt nätverk. Självklart hoppas man ju att dessa kontakter kan komma att leda till någonting betydligt större i slutändan. Här är kommunikation och information av stor vikt och de nya kommunikationsformerna som vi använder oss av gör mitt arbete som företagsansvarig betydligt enklare. Företag har möjligheten att nå mig när som helst och jag kan skicka viktig information till dem på mail. En aspekt som jag lagt märke till är att nästintill alla företag som kontaktats vill ha informationen på mail, vilket påvisar att samhället har blivit mer och mer digitaliserat.


Jag anser att det nya digitala samhället har kommit och kan fortsätta ge oss stora möjligheter, mycket har kommit att bli betydligt enklare för många företag. Jag tänker exempelvis på min egen fars bussbolag, som för inte alltför många års sedan etablerade sig på Internet. Genom att kunderna själv kunde boka sin resa på Internet försvann mycket av arbetsbördan på kontoret (dit kunderna tidigare ringt in och bokat) och personalen har nu istället mer tid till andra saker som annars kom i skymundan. Internet kan öppna upp många nya vägar, vilket även min far insett. Han har genom Internet funnit nya vägar till marknadsföring och kontakten med hotell i andra länder har blivit betydligt enklare (nu genom mail, tidigare genom fax).  Internets inverkan på det dagliga livet och samhällets utveckling kan i vissa fall ses som negativt, men jag ser ändå att dess fördelar väger över i stor skara. Internet känns obegränsat och de möjligheter som detta digitala fenomen skapar för oss, det är det bara att ta tillvara på i så stor utsträckning man bara kan!


Maria Boo

Mem 07


Litteratur:

Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (2008) På väg mot medievärlden 2020 - Journalistik, teknik och marknad, Studentlitteratur Lund


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0